Техники

Техники за емоционална свобода

Това е едно от обобщаващите названия на най-новото поколение техники от популярната психология. Предназначени са за широката публика с цел да може всеки един да се справя самостоятелно в усъвършенстването на качествата на личността си, на уменията си, здравето си – психическо и физическо, на навиците си, начина си на мислене и др. Наричани са още техники от енергийната психология. Защо това екзотично название?

Едната съставка идва от древното познание за потоците от енергия движеща се в тялото по меридианите му и концентрирана в точки по протежението и краищата им, наречени аку-точки. Тези потоци енергия минават през органите изграждащи системите в организма и когато енергията е блокирана, то и захранването на органите, съответно системите се нарушава, а с това се нарушава и  цялостната система организъм. Освен това отделните органи се свързват с присъщи им емоции „съдържащи“ се в тях, т.е. при нарушаване на енергийния поток има болна проява и в изявата на съответната емоция.

Другата съставка идва от западната психологическа школа, която изучава света на психиката, взаимовръзките между осъзнато и неосъзнато, вътрешно и външно, кога и как възникват, как се развиват и как се проявяват. Това позволява както разбирането, така и повлияването на психиката с терапевтична цел.

Общото между двете съставки са емоциите. От една страна белег за  енергийния баланс в тялото, съответно физическото здраве, от друга за състоянието на психиката, т.е. психическото здраве. А добрите здраве и психика са предпоставка за успешно мислене, съответно  –  успешни действия и пълноценен, удовлетворяващ, осъзнат живот.

Който умее да чете емоциите си и да ги направлява, той прави живота си.

А ние искаме Живот За На Пред На Ли!?

Тук можете да се запознаете с историята на някой техники от енергийната психология, които съм овладяла и употребявам както за себе си, така и с клиентите, които консултирам в стремежа им към по-качествен живот. Също ще се запознаете и с кратко, в рамките на допуснатото от авторите на техниките и по мое усмотрение, представяне на самите техники.

 


История на техниките от енергийната психология ТЕС, ПЕАТ, ПМ

История на всяка една от тези безценни техники от практичната психология, все по-известна под общото название – енергийна психология заради комбинацията на двете основни съставки в тях.   Едната съставка идва от древното познание за потоците от енергия движеща се в тялото по меридианите му и концентрирана на точки по протежението и краищата им, наречени ...

Техника за емоционална свобода – ТЕС/ EFT история

Техника за емоционална свобода – ТЕС/ EFT история
 Техника за Емоционална Свобода   ТЕС/ EFT  История    Историята на ТЕС/ EFT навярно започва в онзи момент, в който  през 80-те на  д-р  Роджър Калахан му хрумва да проучи древните познания на китайската традиционна медицина за енергийната система на човешкото тяло с нейните меридиани и аку-точки и връзката им с психиката…       Д-р Калахан е ...

Пренареждане на Матрицата с ТЕС/ MREFT, история

Пренареждане на Матрицата с ТЕС/ MREFT, история
Пренареждане на матрицата с ТЕС, така е озаглавена книгата на ТЕС мастър Карл Досън Авторът на ПМ – пренареждане на матрицата, се казва Карл Досън. Един от само 29-мата ученици на Гари Крейг, лично обучени и сертифицирани от него за практици и преподаватели по ТЕС. Това става 2006 г., а до там го отвеждат „случайните” ...

Първични енергии – активация и трансформация – ПЕАТ /PEAT – история

Първични енергии – активация и трансформация – ПЕАТ /PEAT – история
Първични енергии – активация и трансформация – ПЕАТ  PEAT or prime energy activation and transcendence Кой е авторът на ПЕАТ Живорад Славински е клиничен психолог на свободна практика и автор на книги. Роден в Белград, Сърбия през 1937 г., учил медицина, право и психология. Написал общо около 22 книги. Написва първата си книга 1970 г. Прави първи ...

Техниките

Тук ще прочетете на кратко за основни постановки в техниките и тяхното приложение. По разбираеми причини, не са публикувани с подробности, а само за да се запознаете с някой от характерните за тях елементи.

Хрумките на Alisa

Все ми хрумват разни неща с повод и без повод, на базата на нещо познато или спонтанно сторено по време на сесия, видяно, дочуто… Записвам и споделям. Дано харесате нещо и за себе си, но после да споделите резултата, моля! Иначе си взимам хрумката обратно! ВОДА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТНА СИТУАЦИЯ МЕЖДУ ХОРА   Живот За ...