Българска асоциация за развитие на енергийната психология

 Българска асоциация за развитие на енергийната психология

Източник: Българска асоциация за развитие на енергийната психология

Ето фрагменти от представянето на нова за България професия, тази на консултант енергийна психология.

 

 

ТЕС, ПЕАТ, ПРЕНАРЕЖДАНЕ НА МАТРИЦАТА, Живот За На Пред На Ли!?

 

 

ТЕС, ПЕАТ, ПРЕНАРЕЖДАНЕ НА МАТРИЦАТА, Живот За На Пред На Ли!?

 

 

ТЕС, ПЕАТ, ПРЕНАРЕЖДАНЕ НА МАТРИЦАТА, Живот За На Пред На Ли!?

 

 

 

 

 

ТЕС, ПЕАТ, ПРЕНАРЕЖДАНЕ НА МАТРИЦАТА, Живот За На Пред На Ли!?