ДЕКЛАРАЦИЯ за поемане на отговорност

С отварянето на този САЙТ, Вие посетителю, приемате:
– изцяло лична и съзнателна отговорност, за употребата му, тълкуването и употребата на съдържанието му;
– да спазвате добронамерен език и отношения в рамките на общоприетия морал, законите и Конституцията на Република България, Европейския съюз и Международните правни отношения;
– да спазвате медицинските си ангажименти по текущо лечение, наблюдение, изследване, поддържане на физическото, психическото и менталното Ви здраве;
– да следвате собствените си религиозни, политически и граждански  убеждения, и уважавате същите на сайта, автора, съавторите му и участниците в сайта, форума, блога;
– че сайтът, авторът и съавторите му не поемат отговорност за пълна достоверност, всеобхватност, изчерпателност и актуалност на поднесената информация в сайта, форума, блога;
– че сайтът, авторът и съавторите му не поемат отговорност за пълна достоверност, всеобхватност, изчерпателност и актуалност на информация подадена от участници в сайта, форума, блога.
Благодаря Ви!

Дарина Гаврилова консултант Енергийна психология и специалист Неврографика

Живот За На Пред На Ли!?

jivnali.net