Задайте въпрос

Задайте въпрос

„Задайте въпрос“ е мястото, на което ще получите безплатно отговор на въпрос свързан с ваш проблем, с който:

 • твърдо сте решили  да се справите

 • искате това да се случи чрез методите на енергийната психология

 • търсите моя професионален подход и стил на работа.

Предварителни насоки:

 • Потърсете и прочетете дали вече съм отговорила на същия или подобен въпрос, от полето с лупата в розовата лента горе в дясно
 • опитали сте да се справите на базата на прочетеното
 • ако това не е достатъчно, продължете, като зададете своя въпрос към мен, по начина описан по-долу.

За да ползвате т безплатната услуга „Задайте въпрос“ е необходимо:

 • да формулирате ясно и конкретно въпроса си
 • да ми го зададете чрез попълване на този Въпросник

За да имате резултат е необходимо:

 • да прочетете отговора ТУК
 • да приложите подхода, който предлагам
 • да сте последователни в прилагането на подхода

За да помогнем и на другите, като вас, които имат нужда от тази форма на безплатна консултация:

 • споделете своя процес на работа и постигнат резултат, на базата на предложения от мен вариант в „Задайте въпрос“
 • направете го чрез попълването на този Анкетен лист

Ако имате препоръки към мен, подходите, формата на услугата „Задайте въпрос“:

 

Въпроси и отговори