Индивидуална консултация

Индивидуална консултация

При индивидуалното консултиране работим заедно с вас за постигането на вашата цел. Правим го чрез методите на енергийната психология.

Целта която поставяте за постигане може да е от всякакво естество – по-добро самочувствие, по-добри умения, по-балансирано здравословно състояние, по-различен фокус на мислене, постигане на желания, качества. Целта може да е подобрение във вашия живот или този на близък човек, също на домашен любимец. Успехът е много голям при работа с тези методи, защото третираме отношението към обекти и субекти, а не самите тях.

Пример: проблеми с бебе. Не работим с бебето, а с вашето усещането за проблема на бебето. Ако е проблем на колега, свекърва, партньор, друг човек, работим с вашето усещане към проблема (като неразбиране, липса на чуваемост, гняв, предателството, лъжа, мъка, самота, безпомощност да помогнете, болка и т.н.), които изпитвате по отношение на този човек, негови действия, негов проблем.

Пример: проблем с домашен любимец. Работим с усещането на гняв,безпомощност, съчувствие, тъга, умора, изнервеност и други, породено от проявленията на вашия домашен любимец.

Индивидуалното консултиране е подходящо за клиенти от всяка възраст, пол, вяра, политически убеждения, раса, образователен или социален статус.

Освен, че по-бързо и всеобхватно се справяме с казуса заедно, вие се научавате да работите по-ефективно и самостоятелно.

За деца, първо се консултира родител (или изпълняващ функцията на родител), ако се налага след това се работи и с детето в присъствие на доверен пълнолетен придружител. Възможни са изключения при остри състояния на симптоматика при детето, да се работи направо с него, ако то е комуникативно и желае.

За много възрастен човек– консултира се  човекът ангажиран с проблема му. След това, ако възрастният желае се работи и с него.

За домашни любимци – консултират се стопаните.

Консултацията се извършва в личен контакт или по Skype,ZOOM, друг вид интернет връзка (Viber, WhatsApp), телефон (Viber, WhatsApp).

Необходима е предварителна заявка за консултация на телефон 0889522879 ( включително Viber, WhatsApp),  със записване на ден, час и начин на провеждане (лично/ интернет/ телефон).

Една консултация трае обичайно между 60  и 90 минути. Възможно е да надхвърлим определеното време с оглед завършеност на консултацията.

Консултацията включва първоначален опознавателен безплатен разговор на основата на който определяме как ще работим, евентуалния необходим брой сесии и други важни за процеса неща.

При консултация с мен очаквайте поставяне на задачи за самостоятелна работа, проверка на свършеното. Целта е да постигнем резултат! Вие сте активна страна в работата.

NB! Стойността на услугата се определя в следствие на първоначалния разговор и зависи от естеството на действителния проблем установен при разговора, продължителността и сложността на работа която предстои. При този вариант на работа, като допълнителна гаранция за качеството на предлаганата услуга освен досегашната оценка на клиентите ми е и обещанието да ви върна платената сума в пълен размер, ако нямате резултат от съвместната ни работа, а вие сте направили всичко необходимо да се справите от своя страна.

Заплащане:

– При лична среща предварително на място или по сметка,

– При  консултация по Skype, ZOOM, друга уговорена интернет връзка, телефон се извършва предварително по сметка.

Когато искате консултация по Skype, ZOOM, друга уговорена интернет връзка, телефон, трябва да сте сигурни, че техниката с която се свързвате е изправна, имате работещ микрофон, слушалки, евентуално камера. Ако по някаква причина връзката прекъсне, свързваме се отново и продължаваме. Ако прекъсването не може да се възстанови в близките 5 минути, сесията ще продължи  в друг удобен момент, договорен допълнително.

NB! Важно е да знаете за консултациите по SKYPE, ZOOM, друга уговорена интернет връзка, телефон – ако сте склонни към свръх реакция от физическо или емоционално естество, да си осигурите близък човек в съседно помещение към когото аз да мога да се обърна и да го насочвам как да ви окаже съдействие, ако се наложи. За целта е нужно да ми бъде предоставен контакт, за да мога да го потърся и да го извикам да влезе при Вас.

NB! Личните консултации се записват, като звуков файл.

NB! При лична консултация информацията е поверителна и от Вас зависи тя да остане такава!

NB!  Когато сте извън рамките на България, такса превод и други обслужващи превода такси, е за ваша сметка!

Дарина Гаврилова консултант енергийна психология

Споделено