ТЕС-дневници

ТЕС-дневници

Води свой личен ТЕС-дневник!

Помогни си да успееш!

Една моя клиентка ми написа:

В момента ми е зле,отчаяна съм,ще имам нужда от редовен ТЕС и насоки,обмислям някакъв дневник, не знам в твоя сайт дали има такава опция. Сърцето ми се къса като се погледна отстрани,не мога да понеса толкова мъка.

За това правя тази страница ТЕС-дневници. Сега всеки, който желае, може да му направя негова под-страница в ТЕС-дневницив която да си води собствен дневник, като използва полето за коментари. За целта пратете заявка на e-mail

На този етап това ще е формата за водене на вашия дневник, ако по-нататък имате желание и интерес, ще приложим друга техническа форма на водене на такъв вид ваш личен дневник в ТЕС-дневници.

Опишете това, което ви вълнува, за да го видите ясно и с това да подпомогнете работата си с техниките за емоционална свобода и останалите техники от енергийната психология с които работим. Ще мога да се включвам с коментари и подпомагащи насоки за работа, при нужда.

Води свой личен ТЕС-дневник! Помогни си да успееш!

Ако се затрудните повече от очакваното при самостоятелна работа с ТЕС – техниките за емоционална свобода или коя да е друга техника описана в сайта ми, винаги може да ме потърсите за  консултация.

Дарина Гаврилова