ПТСР – пост травматично стресово разстройство

ПТСР – пост травматично стресово разстройство

ПТСР е едно от големите предизвикателства на съвременните и не толкова, терапевтични практики. Случва се при хора преживели огромно психическо натоварване, с което нямат ресурса да се справят на момента или скоро след това. Това оказва своето силно изявено негативно влияние на живота на тези хора, на семействата и близките им. Т.е. ефектът на дискомфорт не е изолиран в рамките на личността, но и на обществото със силно изявени не само психически и физически, но и икономически последствия (както ще разберете и от филма под статията). За това е толкова важно справянето с това психическо явление. За това споделям с вас тази новина. Още повече, когато става дума и за справяне чрез ТЕС, базова техника от съвременните терапевтични практики от енергийната психология.  Нещо все още гледано с подозрение и неразбиране.

„Организацията на ветераните (VA) одобрява лечението с ТЕС (техника за емоционална свобода)

Техниката за емоционална свобода (EFT) е одобрена като „общо безопасна“ терапия от Американската Организация на ветераните (VA). След преглед на обширните доказателства за безопасността и ефикасността на ТЕС, група от експерти в Центъра за интегриращо здравно координиране на VA публикува изявление, одобряващо ТЕС и няколко други допълващи и интегриращи здравни практики.

Одобрението означава, че терапевтите ще могат да използват ТЕС със своите клиенти, страдащи от ПТСР (посттравматично стресово разстройство), депресия, тревожност, болка и други състояния.

ТЕС е проучена в повече от 100 клинични изследвания. Те показват, че подходът е ефективен за различни психологически и физически състояния. ТЕС комбинира елементи от популярни терапии, като например КПТ (когнитивно поведенческа терапия) с акупресура – под формата на потупване с върховете на пръстите по акупунктурните точки. По тази причина често се нарича „потупване“.

Мета-анализ изследва ефекта на лечението с ТЕС на посттравматично стресово разстройство. Той обобщава статистическите данни от 7 рандомизирани контролирани проучвания и установява, че ТЕС има много голям ефект на лечение (Sebastian & Nelms, 2016).
Мета-анализ на ТЕС за депресия, показват сходни резултати. Посочва се, че: „Резултатите показват, че клиничните изследвания на ТЕС са изключително ефективни в намаляването на депресивни симптоми в различни популации и настройки … посттестове (след лечението) показват, че размерът на ефекта от ТЕС … е по-голям от този, измерен в мета-анализи за лечение с антидепресантни и психотерапевтични изследвания „(Nelms & Castel, 2016).
Терапевтите първо започнаха да привличат вниманието на VA към ТЕС през 2004 г., когато установиха, че това е бързо и успешно лечение за първата кохорта от ветерани, които се завръщат от Ирак. Въпреки това, VA отхвърли подхода в продължение на много години, въпреки усилията на различните членове на Конгреса, той да бъде разгледан. Форт Худ предлага много успешна програма за лечение на ПТСР, включваща ТЕС в продължение на много години, но го закрива в края на 2015 г.

За да запълни празнините в лечението, група терапевти-доброволци създадоха Проект „Стреса при ветераните“, нестопански онлайн портал за свързване на ветерани с ТЕС-практици. Въз основа на опита на тези и други терапевти, вестник Permanente, публикуван от Кайзер Перманент, издал насоки за лечение чрез използване на ТЕС с ветерани с ПТСР. Той препоръчва 10 лечебни сесии, макар че и половината от този брой често е достатъчен, за да елиминира симптомите като натрапчиви спомени, кошмари и свръх бдителност (Church, Stern, Boath, Stewart, Feinstein & Clond, 2017).

Капитан Джордж Питърс казва, след 6 сесии чрез програмата Проект „Стреса при ветераните”: От 35 години трудно се справях. Разведох се, уволниха ме и плашех децата си, защото реагирах прекалено на всякакви провокации. Шест часа терапия станаха моя ключ към промяната.“
Служителите на VA могат да намерят указанията за лечение в портала SharePoint – интегриращ здравен координационен център. Те заявяват, че въз основа на проучване от „експертната научна общност (както вътрешна, така и външна към VHA (Управление лечението на ветерани)), която е информирана за безопасността на Допълнителни интегративни здравеопазващи подходи“, ТЕС и няколко други метода, включително Целебно докосване, Акупресура и Рейки, “ са считани за сравнително безопасни.“
Източници:
Church, D., Stern, S., Boath, E., Stewart, A., Feinstein, D., & Clond, M. (2017). Using Emotional Freedom Techniques (EFT) to treat PTSD in veterans: A review of the evidence, survey of practitioners, and proposed clinical guidelines. The Permanente Journal, 21(2), 16-23.
Nelms, J. & Castel, D. (2016). A systematic review and meta-analysis of randomized and non-randomized trials of Emotional Freedom Techniques (EFT) for the treatment of depression. Explore: The Journal of Science and Healing, 12(5), 416-426. doi: 10.1016/j.explore.2016.08.001
Sebastian, B., & Nelms, J. (2016). The effectiveness of Emotional Freedom Techniques in the treatment of posttraumatic stress disorder: A meta-analysis. Explore: The Journal of Science and Healing, 13(1), 16–25. doi:10.1016/j.explore.2016.10.001″

Източник      

Филм – Справяне с ПТСР при ветерани, „Операция емоционална свобода“.

P.S. Една съвсем прясна публикация в интернет пространството!

Явно Животът си иска своето и по неведомите си пътечки следва жизнеутвърждаващата си логика да стигне до нуждаещите се от помощ и Живот след травмиращи преживявания, като война, катастрофа, насилие, по някакъв начин. А филмите са идеален вариант за впечатляване на широката маса от зрители по цял свят, когато става дума за пропаганда на идеи. В този случай за голямо добро на още нечулите и неразбралите, че съществува ТЕС/EFT.
Как точно се случва това ли? Ами „случайно“, как иначе!?
Прочетете оригиналната статия на Рик Лесковиц, доктор по медицина, от този линк: https://www.energypsych.org/…/emotional-freedom-techniques…