Тренинги

Тренинги

Групова консултация – Тренинги

Тренингите са вид групова консултация в учебни групи, в които според нивото на знания, си разменяте сесии с участниците, с подкрепата, насочването, обясненията на водещата.

Използват се техниките за емоционална свобода и не само.

Упражнявате  подходи, изглаждате детайли, развивате  гъвкавост, емпатия, наблюдателност, комбинативност.  Доразвивате професионализма си в прилагането на техниките. Всичко това става  с моя помощ и подкрепа и тази на останалите участници, според тяхната опитност и активност.

Успоредно с това си решавате проблеми, както като консултанти, така и като личности.

Подходящо за начинаещи и напреднали, за обучени практици и професионалисти в сферата на енергийната психология.

Продължителност на едно занятие е 3 или повече часа с почивки.

Цена на едно занятие е 30.00 лв. за 3 часа и 10 лв. за всеки следващ час.

Заплащането се извършва по сметка или на място.

Може да заявявате желанието си дори и да сте 3-ма желаещи. За целта –  обадете ми се!