Клип-отзив от ТЕС-разходка на Витоша

В този клип-отзив от ТЕС-разходка на Витоша, можеш да чуеш какво споделят щастливите участници в ТЕС-разходка и свежите  им ТЕС-преживявания, а и какво е ТЕС-разходка.