Какво е Неврографика?

Какво е Неврографика?

Какво е Неврографика?

 

Какво е Неврографика е първият въпрос, който възниква, когато някой чуе понятието за първи път. Това е така, защото то е твърде ново и още непознато.

Ще започна с това, че в превод на български, терминът звучи като Неврографика.

„Нейрографика” е на руски език, защото авторът е от руски произход. Казва се  Павел Пискарьов (за него ще пиша отделно кой е той) и така е патентовал думата-термин и множеството произтичащи от него клонове на творчеството и познанието, които е разработил и продължава да разработва и патентова.

Нврографиката е резултат от търсенията на Павел Пискарьов да постигне средство даващо възможност за повлияване на реалността (да постигнем по-добо здраве, успех в някаква дейност, повече блага, да станем такива, каквито искаме), което прави метода моделиращ и едновременно с това е изкуство, което да носи усещане за красота, индивидуалност, артистичност.

Нврографиката е и акт на моделиране на вярвания, светоусещане, навици, преживявания на трите нива на световъзприятие (тяло, ум, психика) и едновременно с това творчески процес на пресъздаване и създаване на този комплекс от преживявания. В такъв смисъл много жив и активен процес.

„Нейрографиката е лесен за усвояване метод, даващ изненадващо добри резултати и всяка практика с метода ни води към развиване на уменията не само да нейрографираме, но и винаги към промяна в посока развитие на личността“ – така казва самият автор.

Какво е Неврографика, разгледано като дума?

Дума неврографика е съставена от две части.

  • Невро – това е обектът, невронната система изградена от невронни пътища. Онази система, която съставя структурата, свързването на неврони в невронна мрежа за протичането на сигнали. Поредицата от сигнали всъщност е мисъл. В такъв смисъл  структурирана по определен начин невронна система дава начина на мислене в човека, как е изградена мотивацията му, стилът му на поведение, критериите му за правене на избор. Всичко, което сме свикнали да изказваме в сложни интелектуални системи, съществува в нашата глава и може да бъде видяно, като мрежа от невронни връзки, невронни пътища.

 

Какво е нейрографика, Неврони,невронни пътища, невроннна мрежа, jivnali.net

Какво е неврографика, невронна мрежа, jivnali.net

 

  • Другата част съставяща понятието е графика. Това е рисуването, изобразяването. Но рисуването на онези невронни пътища и мрежи, които определят едни или други конкретни теми от битието ни. Това значи, че с помощта на Неврографиката могат да се нарисуват и пренарисуват, т.е. променят, дадени невронни пътища и мрежи в по-хармоничен и ефективен вид. По този начин може да се изгради схема на успеха, схема на здравето, схема на щастието, схема на благополучието, схема на желаните взаимоотношения, схема на професионалното ни развитие и много други желани схеми.

НАРИСУВАЙ МИ..., jivnali.net.jpg

Какво е неврографика, невронна мрежа, невронен път, jivnali.net

 

Неврографиката е преди всичко начин за взаимодействие със собствената ни психика и психични състояния, невронни състояния, което повлиява физеологичните реакции, моторните реакции.

От друга страна Неврографиката повлиява взаимодействието ни с външната свят, с полето/ средата, в която съществуваме, но това става чрез алгоритми и модели, които се изучават в обучителни програми по Неврографика. Този външен свят може да се разглежда, както като най-близкото ни обкръжение, така и катообкръжението ни в световен, дори космически мащаб. В това няма граници.

В Неврографиката може да нарисуваме друг човек,  бизнеса си,  автомобила си, домашен любимец, държава, като обекти,  и нашето взаимодействие с тях, съответно да премоделираме това взаимодействие в такова, което е по-хармонично за нас и системата, като цяло.

Нейрографиката е като азбука, с която да изградим/ преизградим събития в живота си.

 

 

Текстът е съставен по изказвания на автора на Неврографиката Павел Пискарьов

Дарина Гаврилова консултант енергийна психология и специалист по Нейрографика

jivnali.net

Още за метода Неврографика може да научите, като кликнете на тази връзка отдолу.

https://jivnali.net/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0/