На какво стъпва методът Неврографика?

На какво стъпва методът Неврографика?

На какво стъпва методът Неврографика?

 

Ето на какво стъпва Методът Неврографика/ Нейрографика:

  • Гещалд подхода на Курт Левин и „Теория на полето”, които се изобразяват графично чрез  Фигура и Фон, където можем да отделим Фигурата, като носител на  смисъла, аналитичното.
  • Юнгианския анализ и теория, отново с разглеждане на символиката на формите и езика на общуването, чрез символиката на формите. С помощта на прости фигури, които имат дълбинно психическо архетипно значение Неврографиката започва да моделира пространства и така неосъзнаваното свързване започва да добива реални измерения и проявления чрез рисуването. Неврографиката работи с геометрични фигури и модели, композиция, съотношения… Работи се най-вече с два основни елемента Кръг и Линия.
  • Невропластичност на мозъка, като наука на която се обръща все повече внимание доколкото всеки един от нас е способен осъзнато да повлиява живота си, чрез употреба на това свойство,  осъзнато. Важното тук е, че всичко се прави в свободно рисуване, така че чрез движението на ръката да се осъществи връзка с мозъка, с мисленето, което прави възможно осмислянето. Развива се и фината моторика чрез рисуване, което компенсира липсата на писане на ръка, заменено от механично писане чрез клавиатура.

НАРИСУВАЙ МИ... на какво стъпва методът неврографика, jivnali.net

Какво е неврографика, невронна мрежа, невронен път, jivnali.net

 

  • Изкуството, като средство за заявяване и средство за решаване на най-важните проблеми на битието, отношенията, включително и с неизвестното, с фините нива на знанието, които са скрити.
  • НЛП също е повлияла Неврографиката с визуалния си език за мислене.

„Стъпвайки на тези научни бази, Неврографиката/ Нейрографиката се заявява, като сериозен научнообоснован подход, а не мистика“ – заявява Павел Пискарьов, автор на метода.

Текстът е съставен по изказвания на автора на Нейро/неврографиката Павел Пискарьов

Дарина Гаврилова консултант енергийна психология и специалист по Нейрографика

jivnali.net

Още за метода Неврографика

https://jivnali.net/%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0/