С какво се отличава Неврографиката от други методи и подходи?

С какво се отличава Неврографиката от други методи и подходи?

С какво се отличава Неврографиката от други методи и подходи?

 

С какво се отличава  Неврографиката, по какви критерии, според кого? Прибягвам до обяснението на самия автор на метода Павел Михайлович Пискарьов и ето какво заявява той:

„Ако се направи една простичка класификация, може да отделим три типа методи на въздействие. Такива свързани с тялото, такива свързани с емоциите и такива свързани с мисленето. А всъщност са два –  или чрез слово се въздейства на чувствата или чрез чувства въздействаме на словото и така е при всички методи.“

В този смисъл Неврографиката, рисуването, е начин, чрез чувствата, кинестетичното мислене (фината моториката която се включва при рисуване), визуалната сетивност (чрез цвета, линията, формата) да се отвори връзката с несъзнаваното, което само по себе си вече е голямо постижение. Нещо към което са ориентирани множество техники, като сакрален танц, подходи за установяване на вътрешния диалог – ТЕС, Пренареждане на матрицата с ТЕС, ПЕАТ, други. „Парадоксът на Нейрографиката е в това, че със самото започване да се рисува, човекът се свързва с несъзнаваното. Тогава чрез рисуващия започва да се проявява вътрешния му диалог, начинът му на мислене, чувствата му,  а това е състояние на свързване и проявяване на Истината.“ Чрез рисуващия тя бива преживявана и предавана с помощта на линии и форми върху листа. Получава се и следния ефект – колкото повече се рисува, толкова повече се изгражда връзка с несъзнаваното и света, а и се оформят собствени стил и език на изява. Авторът на метода смята, че Нейрографиката е призвана да спаси света – вътрешния свят, светът на двойката (партньри), външния свят в най-широк смисъл и, че „няма по-добър способ за това от Неврографиката“.

Нейрографиката позволява и съчетаване на техники. Позволява да си помогнеш сам, когато бъде усвоена добре, дори без терапевт. Заниманието с «Нейрографика е достойно да бъде наречено аристократично занятие, доколкото е свързано с рисуване» – казва П. Пискарьов.

Текстът е съставен по изказвания на автора на Неврографиката Павел Пискарьов

Дарина Гаврилова консултант енергийна психология и специалист по Нейрографика

jivnali.net

Още за метода Неврографика

Неврографика