Само за 1 месец с 1 сесия

Само за 1 месец с 1 сесия
  Как животът може да се промени само за 1 месец с 1 сесия Интервю на Дарина Гаврилова с участник от събитието за това, Да, животът може да се промени, само за 1 месец с 1 сесия, при това протекла по време на демонстрация, заедно с още няколко участника, и в присъствието на публика. Това се случи ...