Годината на Истината

Годината на Истината
Здравейте, приятели на „Живот За На Пред На Ли!?“ и мен, Дарина Гаврилова!   Не ви посрещнах още в зората на годината с приветствие, но ето че ми дойде музата да го направя и веднага сядам да пиша! Какво провокира музата ми ли, та чак надделя над удавената ми в рекламна парадност интернет среда!? Едно ...