Застиване

Застиване
Застиване   Все идва един момент в живота, когато изпадаш в задънена улица. Ни да се предадеш, ни да се бориш. Не знаеш какво още да направиш, кого да потърсиш, какво има да става… Пълна мъгла и неведение. Умора. Униние. Правеното не дава особени резултати, макар да има подобрение. Неправенето дава почивка и носи полза, ...