Ретроградният Меркурий като ресурс

Ретроградният Меркурий като ресурс
Ретроградният Меркурий като ресурс!?   Меркурий, ретроградност, словосъчетание, което вече стряска навред! Радиа, телевизии пригласят на интернет и вестници, че ретроградният Меркурий е причина № 1 и кратко и ясно обяснение за всякакъв род неволи! Та ето сега – от два дни телефонът ми своеволничи превключвайки всяка секунда, когато искам да го употребя, на някакъв ...